Aktywność
 
Notifications
Clear all
AnnaW
Grupa: Zarejestrowany
Secondary Groups: Registered
Dołączył: 2020-10-04
Gdy liniowość metody jest gorsza niż r=0.999 to dobrze dodać...

In forum Niepewność pomiaru

2 lata temu
Test Dixona, F Snedecora i T-STUDENTA pojawia się rzeczywiśc...

In forum Karty kontrolne, badania biegłości

2 lata temu
Odzysk badam w walidacji na 3-6 próbkach. Ale ważne jest też...

In forum Weryfikacja i walidacja metod

2 lata temu
Od akredytowanych dostawców powinno mieć się badania biegłoś...

In forum Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz

2 lata temu
W badaniach mikrobiologicznych, genetycznych, znaczenie będz...

In forum Pomieszczenia i warunki środowiskowe

2 lata temu
Jeśli myślicie o samodzielnym wzorcowaniu wybranych urządzeń...

In forum Personel laboratorium

2 lata temu
Z walidacji metod analitycznych dobre szkolenie ma BNT SIGMA...

In forum Personel laboratorium

2 lata temu
Podaję link do tych przewodników Eurachem.

In forum Personel laboratorium

2 lata temu
W kwalifikacji operacyjnej można by też sprawdzić poprawnoś ...

In forum Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym

2 lata temu
Zarządzanie próbkami w laboratorium - program

In forum Postępowanie z próbkami

2 lata temu
Przewodniki to np. na stronie Eurachem. Dobry jest przewodni...

In forum Personel laboratorium

2 lata temu
Wynajem logerów w sumie jest ciekawym rozwiązaniem gdy ma si...

In forum Autoklawy

2 lata temu
Z jakich materiałów powinny być wykończone pomieszczenie czy...

In forum Budowa Clean Room

2 lata temu
W jakiej klasi czystości powietrza powinienna stać komora la...

In forum Budowa Clean Room

2 lata temu
Może to być np. powtórzenie próbki, powne przygotowanie świe...

In forum Działania korygujące

2 lata temu
Opracowanie szablonu walidacji z automatycznymi fomułami/obl...

In forum Ryzyka i szanse

2 lata temu
Sprawdzenia próbek kontrolnych w ramach kontroli jakości.

In forum Nadzorowanie danych

2 lata temu
Analiza statystyczną kart

In forum Karty kontrolne, badania biegłości

2 lata temu
Wzorcowanie wewnętrze czujników temperatury

In forum Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym

2 lata temu
Myślę że ściśle zależy od rodzaju wykonywanych w laboratoriu...

In forum Pomieszczenia i warunki środowiskowe

2 lata temu
Krzywa kalibracyjna

In forum Weryfikacja i walidacja metod

2 lata temu
Mapowanie temperatury w autoklawach

In forum Autoklawy

2 lata temu
Częstotliwość sprawdzania danych po przenoszeniu z papieru d...

In forum Nadzorowanie danych

2 lata temu
Walidacja poboru prób - program do niepewności

In forum Pobieranie próbek

2 lata temu
Szkolenia dla laboratoriów online

In forum Personel laboratorium

2 lata temu
Strona 1 / 2
Share: