Aktywność
 
Notifications
Clear all
klz
Grupa: Zarejestrowany
Dołączył: 2020-10-11
Zakup usług od nieakredytowanego dostawcy

In forum Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz

1 miesiąc temu
A można nie mieć ryzyk w laboratorium?

In forum Ryzyka i szanse

1 miesiąc temu
Nieraz nawet są możliwości aby zrobić samemu wzorcowanie, al...

In forum Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym

1 miesiąc temu
Nie ma takiego wzoru w dokumentach PCA. Ale norma ISO 17025 ...

In forum Raportowanie wyników

1 miesiąc temu
To co mówią dostawcy filtrów o częstotliwości wymiany filtró...

In forum Komory laminarne, komory bezpieczeństwa

1 miesiąc temu
Zakładam że chodzi o sterylizację parową. Rozsądne byłoby um...

In forum Autoklawy

1 miesiąc temu
O niepewności pomiarowej nie mówi Rozporządzenie Ministra Zd...

In forum Niepewność pomiaru

1 miesiąc temu
Do budżetu w metodzie na wilgotność powietrza w pomieszczeni...

In forum Niepewność pomiaru

1 miesiąc temu
W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Niepewność p...

In forum Niepewność pomiaru

1 miesiąc temu
Zleży od wymagań użytkownika. Urządzenia do pomiaru chropowa...

In forum Spójność pomiarowa

1 miesiąc temu
Jakie działania korygujące gdy próbka kontrolna nie mieści s...

In forum Działania korygujące

1 miesiąc temu
Z tą automatyzacją kart w Excel to dobry pomysł. Karty Shewh...

In forum Karty kontrolne, badania biegłości

1 miesiąc temu
To zrób pomiary samodzielnie - tutaj jest o wynajmie logerów...

In forum Autoklawy

1 miesiąc temu
Integralność badam aby wykazać że filtr HEPA jest nadal odpo...

In forum Komory laminarne, komory bezpieczeństwa

1 miesiąc temu
Szerokie granice na kartach i wszystko się mieści jak należy...

In forum Praca niezgodna z wymaganiami

1 miesiąc temu
Tylko pracowników laboratorium na małe podwyżki 🙂

In forum Skargi

1 miesiąc temu
Niepewność krzywej kalibracyjnej

In forum Niepewność pomiaru

1 miesiąc temu
Laboratorium akredytowane bez obsługi klienta zewnętrznego

In forum Przegląd zapytań, ofert i umów

1 miesiąc temu
Kwalifikacja pomieszczeń czyli "odbiór pomieszczenia"?

In forum Pomieszczenia i warunki środowiskowe

1 miesiąc temu
Samoszkolenia

In forum Personel laboratorium

1 miesiąc temu
Share: