Aktywność
 
Notifications
Clear all
klz
Grupa: Zarejestrowany
Dołączył: 2020-10-11
Zakup usług od nieakredytowanego dostawcy

In forum Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz

2 lata temu
A można nie mieć ryzyk w laboratorium?

In forum Ryzyka i szanse

2 lata temu
Nieraz nawet są możliwości aby zrobić samemu wzorcowanie, al...

In forum Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym

2 lata temu
Nie ma takiego wzoru w dokumentach PCA. Ale norma ISO 17025 ...

In forum Raportowanie wyników

2 lata temu
To co mówią dostawcy filtrów o częstotliwości wymiany filtró...

In forum Komory laminarne, komory bezpieczeństwa

2 lata temu
Zakładam że chodzi o sterylizację parową. Rozsądne byłoby um...

In forum Autoklawy

2 lata temu
O niepewności pomiarowej nie mówi Rozporządzenie Ministra Zd...

In forum Niepewność pomiaru

2 lata temu
Do budżetu w metodzie na wilgotność powietrza w pomieszczeni...

In forum Niepewność pomiaru

2 lata temu
W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Niepewność p...

In forum Niepewność pomiaru

2 lata temu
Zleży od wymagań użytkownika. Urządzenia do pomiaru chropowa...

In forum Spójność pomiarowa

2 lata temu
Jakie działania korygujące gdy próbka kontrolna nie mieści s...

In forum Działania korygujące

2 lata temu
Z tą automatyzacją kart w Excel to dobry pomysł. Karty Shewh...

In forum Karty kontrolne, badania biegłości

2 lata temu
To zrób pomiary samodzielnie - tutaj jest o wynajmie logerów...

In forum Autoklawy

2 lata temu
Integralność badam aby wykazać że filtr HEPA jest nadal odpo...

In forum Komory laminarne, komory bezpieczeństwa

2 lata temu
Szerokie granice na kartach i wszystko się mieści jak należy...

In forum Praca niezgodna z wymaganiami

2 lata temu
Tylko pracowników laboratorium na małe podwyżki 🙂

In forum Skargi

2 lata temu
Niepewność krzywej kalibracyjnej

In forum Niepewność pomiaru

2 lata temu
Laboratorium akredytowane bez obsługi klienta zewnętrznego

In forum Przegląd zapytań, ofert i umów

2 lata temu
Kwalifikacja pomieszczeń czyli "odbiór pomieszczenia"?

In forum Pomieszczenia i warunki środowiskowe

2 lata temu
Samoszkolenia

In forum Personel laboratorium

2 lata temu
Share: