Aktywność
 
Notifications
Clear all
klz
Grupa: Zarejestrowany
Dołączył: 2020-10-11
Zakup usług od nieakredytowanego dostawcy

In forum Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz

11 miesięcy temu
A można nie mieć ryzyk w laboratorium?

In forum Ryzyka i szanse

11 miesięcy temu
Nieraz nawet są możliwości aby zrobić samemu wzorcowanie, al...

In forum Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym

11 miesięcy temu
Nie ma takiego wzoru w dokumentach PCA. Ale norma ISO 17025 ...

In forum Raportowanie wyników

11 miesięcy temu
To co mówią dostawcy filtrów o częstotliwości wymiany filtró...

In forum Komory laminarne, komory bezpieczeństwa

11 miesięcy temu
Zakładam że chodzi o sterylizację parową. Rozsądne byłoby um...

In forum Autoklawy

11 miesięcy temu
O niepewności pomiarowej nie mówi Rozporządzenie Ministra Zd...

In forum Niepewność pomiaru

11 miesięcy temu
Do budżetu w metodzie na wilgotność powietrza w pomieszczeni...

In forum Niepewność pomiaru

11 miesięcy temu
W zasadzie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Niepewność p...

In forum Niepewność pomiaru

11 miesięcy temu
Zleży od wymagań użytkownika. Urządzenia do pomiaru chropowa...

In forum Spójność pomiarowa

11 miesięcy temu
Jakie działania korygujące gdy próbka kontrolna nie mieści s...

In forum Działania korygujące

11 miesięcy temu
Z tą automatyzacją kart w Excel to dobry pomysł. Karty Shewh...

In forum Karty kontrolne, badania biegłości

11 miesięcy temu
To zrób pomiary samodzielnie - tutaj jest o wynajmie logerów...

In forum Autoklawy

11 miesięcy temu
Integralność badam aby wykazać że filtr HEPA jest nadal odpo...

In forum Komory laminarne, komory bezpieczeństwa

11 miesięcy temu
Szerokie granice na kartach i wszystko się mieści jak należy...

In forum Praca niezgodna z wymaganiami

11 miesięcy temu
Tylko pracowników laboratorium na małe podwyżki 🙂

In forum Skargi

11 miesięcy temu
Niepewność krzywej kalibracyjnej

In forum Niepewność pomiaru

11 miesięcy temu
Laboratorium akredytowane bez obsługi klienta zewnętrznego

In forum Przegląd zapytań, ofert i umów

11 miesięcy temu
Kwalifikacja pomieszczeń czyli "odbiór pomieszczenia"?

In forum Pomieszczenia i warunki środowiskowe

11 miesięcy temu
Samoszkolenia

In forum Personel laboratorium

11 miesięcy temu
Share: