Polityka prywatności

Polityka prywatności z dnia 06.10.2020

Dbamy o Państwa prywatność. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO, GDPR).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań, NIP: 666-192-55-48, REGON: 301495879, telefon: (61) 624 27 22.

Jakie dane przetwarzamy oraz w jakim celu?

Przetwarzamy takie dane jak a) email osób, które złożyły konto na forum (wyłącznie w celu realizacji usługi, jaką jest możliwość korzystania z forum) b) imię i nazwisko oraz email osób, które złożyły zapytanie poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt (w celu realizacji zamówionych usług lub komunikacji na prośbę składającego zapytanie) c) informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP komputera (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), w przypadkach w których następuje łączenie z serwerem na którym umieszczona jest nasza witryna internetowa (dane te wykorzystywane są przez administratora w celach technicznych oraz statystycznych i same w sobie uniemożliwiają identyfikację danej osoby, gdyż zostają poddane anonimizacji – dwa ostatnie bajty adresu IP).

Nie prowadzimy tzw. profilowania osób odwiedzających naszą witrynę internetową.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

W przypadku osób, które a) złożyły konto na forum – tak długo jak dana osoba nie usunie swojego konta
b) złożyły zapytanie poprzez formularz kontaktowy – adres email wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia bieżącej odpowiedzi na skierowane zapytanie. Wiadomości archiwalne usuwamy z częstotliwością nie mniejszą niż raz na pięć lat c) logi systemowe i raporty odwiedzin – automatycznie usuwane co 25 miesięcy.

Jakie posiadają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Posiadają Państwo prawo do wglądu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o kontakt na adres rodo@bnt-sigma.pl.
Naszym Klientom możemy odmówić prawa do usunięcia danych w przypadku gdy konieczność ich przetwarzania wynika z obowiązującego nas prawa.

Jeśli z jakiś względów mają Państwo zastrzeżenia odnośnie naszych zasad ochrony danych osobowych lub też posiadacie Państwo pewne propozycje do naszego doskonalenia w tym zakresie, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności na adres rodo@bnt-sigma.pl. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa link https://www.uodo.gov.pl/).

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych?

Jesteśmy zgodni z Artykułem 6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe:
– użytkowników forum i osób składających zapytania przetwarzamy zgodnie z Artykułem 6 1. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Artykułem 6 1.
– osób odwiedzających witrynę internetową przetwarzamy zgodnie z Artykułem 6 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Artykułem 6 1. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (adres IP i inne identyfikatory urządzenia końcowego).

Pliki cookies

Dla poprawnego funkcjonowania funkcji forum (np. aktywność w wątkach), witryna posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika). Serwis wykorzystuje zarówno sesyjne pliki cookies (pliki, które istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki) jak i stałe pliki cookies (pliki, które istnieją także po zakończeniu sesji przeglądarki). Wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się strony oraz utratę jej funkcjonalności. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby poniższe pliki cookie były przetwarzane może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w swojej przeglądarce).

– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
– Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
– Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
– Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
– Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Nie korzystamy z cookies w celach statystycznych ani marketingowych.

Kto posiada dostęp do danych osobowych. Przekazywanie danych do innych podmiotów przetwarzających dane

Nikt nie lubi otrzymywania niechcianych wiadomości. My również. Nie przekażemy Państwa danych kontaktowych, ani innych Państwa danych celem wykorzystania ich w komunikacji handlowej. Nie sprzedamy, ani nie użyczymy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za Państwa wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dostęp do przetwarzanych danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Biura Naukowo-Technicznego SIGMA. Korzystamy jednak z usług firm zewnętrznych w celu realizowania świadczonych przez nas usług. Sprawujemy nadzór nad firmami, którym powierzamy dane osobowe. 
Numer IP komputerów i dane urządzenia końcowego (np. rodzaj stosowanej przeglądarki internetowej) przetwarzane są również przez firmę, u której nasza firma ma wykupioną usługę hostingu strony internetowej (firma ta ma jednak siedzibę na terenie Unii Europejskiej i jest zobligowana prawnie do przestrzegania obowiązującego w Unii Europejskiej prawa w zakresie ochrony danych osobowych).

Linki do stron zewnętrznych

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, użytkownik witryny czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim użytkownik udostępni im swoje dane osobowe. 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać drogą mailową rodo@bnt-sigma lub telefonicznie (61) 624 27 22.